Predavanja

Kucaj 3 karaktera za pretragu...

KURS: Poetika Borislava Pekića

Program kursa: PDF

Napomena o polaganju ispita: ispit se polaže usmeno (dva pitanja iz programa)

Kontakt imejl adresa: svladusic@ff.uns.ac.rs

KURS: Savremeno srpsko pesništvo i proza

Program kursa i napomene o polaganju ispita: PDF

Kontakt imejl adresa: svladusic@ff.uns.ac.rs

Učitaj više Slobodan Vladušić Arrow