22 Dec 2023

Zavet i megalopolis

ZAVET I MEGALOPOLIS (Izdavaštvo Bitije, 2023) predstavlja izbor mojih tekstova o društvenim temama koje sam na različitim mestima objavljivao proteklih godina. Pomenuću samo neke: ,,Likvidirati čoveka književnosti”, ,,Filomena i trauma”, ,,Zeleni rasizam”, ,,Srpska košarka mora da umre”, ,,Beogradski sindikat i kulturna gerila”, ,,Zašto baš Pekić?”, ,,Đoković i Megalpolis”, ,,Razmišljanje nad Ukrajinom” (kompletan sadržaj knjige možete videti OVDE). Svi ovi tekstovi svedoče o jednom istom fenomenu, koji se pojavljuje i u svim sferama našeg života, od svakodnevice i zabave, do geopolitičkih sudara kakav je rat u Ukrajini. Ime tog fenomena je Megalopolis.

Knjigu otvara tekst ,,Megalopolis protumačen deci” (aluzija na Liotarovu knjigu Postmodernizam protumačen deci) koji do sada nigde nije objavljen. U ovom tekstu na nekih stotinjak stranica pokušao sam da jednostavnim jezikom, bez želje da se pravim previše pametan, objasnim zašto ono što smo nekada zvali ,,Zapad” više ne postoji. Želeo sam da protumačim ono što sada postoji, a to je Megalopolis, da pokažem kada je on nastao i što je još važnije, kuda nas on vodi. (Odlomak iz ovog teksta možete videti OVDE).

Potom sledi izbor iz mojih ranije štampanih tekstova od kojih je većina prenošena na različitim sajtovima. Izbor je podeljen u tri tematske oblasti: ,,Dresiranje” u kome se pokazuje na koji nas način Megalopolis dresira i potčinjava, zatim sledi ,,Čišćenje”, koje opisuje način na koji Megalopolis pokušava da uništi praznike, (Božić), simboličke tačke jedne zajednice (košarkaška reprezentacije Srbije, Ninova nagrada), kompanije (Huaveji) odnosno pojedince koji mu se suprotstavljaju (Novak Đoković). Potom sledi deo knjige sa naslovom ,,Otpori” koji ukazuje na primera otpora u sferi konkretnog života i kulturne gerile (kao što je to na primer slučaj sa ,,Beogradskim sindikatom”) odnosno u sferi ideja, koje su preduslov za svaki otpor (i zato su važne figure Milorada Pavića i Borislava Pekića, o kojima sam pisao u ovoj knjizi).

Najzad, knjigu zatvara poglavlje ,,Zavet”, koje se, kao celina, premijerno pojavljuje u ovoj knjizi. Jasno, misli se na Kosovski zavet, protumačen upravo u kontekstu Megalopolisa, dakle na jedan nov način (koji nadograđuje ranijih tumačenja), koji Zavet predstavlja kao temelj hrišćanskog humaniteta bez kojeg je nemoguće zamisliti borbu protiv anti-humanog, anti-demokratskog i anti-hrišćanskog Levijatana, kakav je Megalopolis. Zavet i megalopolis se može, dakle, shvatiti, kao knjiga koja zaključuje temu Megalopolisa koju sam načeo knjigom Crnjanski Megalopolis (prvo izdanje: 2011.), a nastavio knjigom Književnost i komentari (prvo izdanje: 2017.). Obe knjige su opisane u rubrici Knjige/Teorijska proza, na ovom sajtu. Međutim, Zavet i megalopolis, nije samo knjiga koja daje dijagnozu vremena u kome živimo. Ona je, u isto vreme, čin pobune i otpora protiv Megalopolisa.

Evo o čemu se radi: Bitije izdavaštvo, koje je objavilo Zavet i megalopolis, odreklo se celokupnog profita od knjige, dok sam se ja, kao autor, odrekao autorskog honora. Takođe, recezenti knjige, Darko Tanasković, Zoran Čvorović i Darko Đogu, obavili su svoj recenzentski posao prijateljski, bez ikakvih zahteva. To znači da će sva na ovaj način prikupljena sredstva od prodaje knjige, biti donirana udruženju građana Fusnota (koje okuplja nekolicinu mojih bivših studenata) kako bi ono moglo da sprovede u delo jedan vrlo ambiciozan i važan projekat za našu kulturu sećanja i srpsku kulturu u celini. Dakle, svaki čitalac koji se odluči da kupi primerak Zaveta i megalopolisa direktno od izdavača – OVDE – pridružiće nam se u borbi protiv Megalpolisa. Tako ćemo svi zajedno, nastaviti na uzornu tradiciju lične inicijative u borbi za opšti korist, na koju su naše sunarodnike, početkom veka, pozivali ljudi kao što su Jovan Cvijić i Jovan Skerlić. Pored toga, na taj način ćemo dokazati da nas Megalopolis još uvek nije pretvorio u cinike uverene da su sve ovce crne, svi ljudi lopovi, a fikcija jedina naša istina.